در مورد پاکان بهان بیشتر بدانید

شرکت خدماتی پاکان بهان در سال 1400 توسط خانم بهار ارشدی راه اندازی شد.

مجموعه پاکان بهان در زمینه نظافت،پرستاری از سالمندان عزیز،پرستاری از کودکان و برگزاری مراسم و تشریفات مراسم شامل تولد،عروسی و ختم فعال می باشد.

هدف پاکان بهان صرفا ارائه خدمات نیست و به ایجاد آرامش و حس خوب در خانواده ها می اندیشد و در چشم انداز سازمانی خود به این مهم می اندیشد که بتواند به عضوی از خانواده ها مبدل شود.

house-cleaning