لیست خدمات پاکان بهان:لیست خدمات نظافتی پاکان بهان:

مبل شویی و خوش خواب شویی
تمیز کردن روف گاردن
نظافت راه پله
مرتب کردن پشت بام
کف شویی
دیوار شویی
نظافت مشاعات ساختمان
نظافت حیاط و پارکینگ
نظافت منزل
خانه تکانی
نظافت شیشه ها
نظافت محل کار و شرکت